Налагането на политика, която се грижи за опазване на околната среда е първостепенен приоритет за ELASTRON .  ЕЛАСТРОН А.Д се съобразява със съвременното законодателство за опазване на околната среда и регламентите, които засягат нейните действия. Именно така се подсигуряваме, че извършваните от нас дейности оказват минимално влияние на околната среда.
В допълнение, чрез постоянни подобрения в екологичното си представяне се стремим към:

  • управление на продуктите с отговорност
  • използване на технологии, опазващи околната среда
  • контрол над консумацията на суровини и енергия
  • предотвратяване на евентуален риск от замърсяване
  • рециклиране на извлечените количества от работата

Идеята за качество е от решаваща значимост за компанията и е наше желание продуктите ни да подпомагат растежа и развитието на проектите ни. Уважение към природата е еквивалент на прогрес и качество и именно затова подсигуряването на устойчива околна среда е ценност която води всеки етап от нашите дейности.