Фирмата ни ЕЛАСТРОН АД притежава модерна лаборатория за контрол на качеството. Благодарение на нея се провеждат постоянни проверки на суровини, стоки и крайни продукти по време на разнообразните етапи на производство. Лабораторията е оборудвана със 100KN модерна машина за опън на английската фирма TESTOMETRIC. На машината се провеждат предимно тестове за вземане на проби съгласно стандарт EN ISO 6892-1, за да се определят механичните свойства на кухите профили, произведени от нашата фирма, въз основа на стандарт EN10219. Също така в подходящи лабораторни условия се провеждат тестове за твърдост и удароустойчивост (тези проверки се извършват и по време на фазата на производство също така и по време на съхранение). Измерванията на размерите се извършват както в лабораторията, така и по време на фазата на производство или съхранение, изполват се аналогови и цифрови микрометри и дебеломери, ултразвуков дебеломер, измервателни ленти и останалата част от оборудването на компанията.