ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Компанията ELASTRON Steel Service Centers е утвърдила водещата си позиция на пазара за метали, благодарение на отличното качество на своите продукти и дългосрочните си контакти, които осигуряват широка мрежа от клиенти, надеждни доставчици и дълготрайни партньорства.

Бъдещата перспектива изглежда благоприятна и насърчаваща, заради предимствата и надеждността която носи компанията.

Стоманеният сектор е динамичен и дава възможност на компанията да разширява и развива своите продукти, както и да покрива по-голям спектър на пазарите, в които тя оперира. Окуражителното темпо на растеж на пазара в Югоизточна Европа, произтича от процъфтяващата активност в производствените и енергийни сектори. Това отваря много възможности за действие на фирмените центрове на ELASTRON Steel Service, които се движат стратегически, за да заемат значителен пазарен дял. В същото време интереса към корабостроителния пазар се увеличава, което значително допълва и подсилва дейността на компанията.

Високото търсене на стоманени продукти при инфраструктурните проекти, превръща пазара, в едно динамично поле за действие. ELASTRON Steel Service Centers се възползва от възможностите, които се появяват поради сегашните социално-икономически условия в Югоизточна Европа и утвърждава позицията си като ключов играч на на пазара.

Сервизните центрове за стомана са част от плановете на компанията да подсигури възможно най-ефективното управление на продукти и поръчки. Дейностите на компанията в широката географска общност в допълнение на богатата продуктова гама, създаде нуждата за по-съвременна логистична система, която да оптимизира работната среда и разпространението на продуктите. Центровете за стоманени услуги са отговор на това търсене.

Компанията ELASTRON Steel Service Centers е една от най-значимите и финансово стабилни предприятия за производство и препродажба на стоманени изделия, конструкции, и системи за облицовки в Гърция. Стабилните основи на компанията са изградени и подсилени вече повече от 50 години, чрез стратегически планове и инвестиции, които имат за цел да модернизират съоръженията, да развият техническите познания и да разширят влиянието си на пазара. В бъдеще компанията се очаква да подобри и подсили присъствието си на пазара.