Композитните платформи се състоят от профилирани стоманени листове и подсилен бетон. Композитният метод на конструкция на платформи е въведен за пръв път в северна Америка и се употребява все по-често в Европа и Гърция.
През последните години употребата на композитни платформи в инжинерството се е увеличила поради предимствата които предлага пред по-традиционните алтернативи. Предимствата от употребата на композитни платформи са следните: 

  • Изисква се по-малко време за конструкция.
  • Не се използват дървени рамки. 
  • Могат лесно да покрият по-големи разстояния. 

Основният компонент на композитните платформи са профилираните стоманени листовве, които по време на конструкцията служат за рамка поддържаща мокрият бетон. След изсъхването на бетона композитните платформи преминават през допълнително поставено натоварване. Върху горният слой бетон обикновено се поставя лек подсилващ слой, който не му позволява да се пропука. При употребата на структурна система от непрекъснати греди този подсилващ слой придава здравина и устойчивост на огъване и свиване на конструкцията.