Композитните профили SYMDECK се състоят от профилирани стоманени листове подсилени с арматура. Композитният метод на конструкция е въведен за пръв път в северна Америка и се употребява все по-често в Европа и Гърция.
През последните години употребата на композитни профили в инжинерството се е увеличила поради предимствата които предлага пред по-традиционните алтернативи. Предимствата от употребата на композитни профили са следните: 

  • Изисква се по-малко време за конструкция.
  • Не се използват дървени рамки. 
  • Могат лесно да покрият по-големи разстояния. 

Основният компонент на композитните профили са профилираните стоманени листовве, които по време на конструкцията служат за рамка поддържаща мокрият бетон. След изсъхването на бетона композитните платформи преминават през допълнително поставено натоварване. Върху горният слой бетон обикновено се поставя лек подсилващ слой, който не му позволява да се пропука. При употребата на структурна система от непрекъснати греди този подсилващ слой придава здравина и устойчивост на огъване и свиване на конструкцията.