Таблица за подбор

Спецификации

Алуминий с органично PVDF покритие с дебелина 1.2mm и вътрешен депозит от полиуретанова пяна с отворени клетки.

Резба
(mm)
Дължина
(mm)
Точка на
пробиване (mm)
USE
4,8192Свързва панели
4,8 *202Прикрепя обшивки
5.5253Свързва панели
5.5256Свързва стоманени листове
5.53512Свързва стоманени листове
5.56512Свързва стоманени листове
5.58012Свързва стоманени листове
6.3506Свързва стоманени листове
6.3806Свързва стоманени листове

*С изцяло оцветена глава в RAL цветова гама(1015 - 3003 - 5010 - 6020 - 7011 - 9002 - 9006)

Долна
резба (mm)
Горна
резба (mm)
Дължина
(mm)
Вид
панел
5.56.362WL 40
WLC 40
WLC 50
5.56.382WL 50
WL 60
WLC 60
5.56.3102WL 80
WLC 80
RL 30
5.56.3122WLC 100
RL 40
RL 50
5.56.3152WLC120
RL 60
RL 80
Долна
резба (mm)
Горна
резба (mm)
Дължина
(mm)
Вид
панел
5.56.376WL 40
WLC 40
WLC 50
5.56.380WL 50
WLC 60
5.56.392WL 50
WLC 60
5.56.395WL 60
WLC 80
5.56.3105WL 60
WLC 80
5.56.3120WL 80
WLC 100
RL 30
RL 40
5.56.3125WL 80
RL 50
5.56.3130RL 50
RL 60
5.56.3155WLC 120
RL 60
RL 80