Таблиците които вървят с обшивките съдържат партидният номер, размерите The tables accompanying the flashings state each part’s code, dimensions, подготвителни работи, дължина, дебелина и цвят.

Нестандартни обшивки могат да се изработят по поръчка.

Скиците не споменават сгъването на обшивката, тъй като то е винаги равно на 15 mm.

          A.  Показват страната със покритие и цвят (лицева страна)

          B.  Показват истата страна (вътрешна)

Стандартно оцветени обшивки се изработват от стоманени листове и имат покритие от полиестер с дебелина SP 25 μm оцветени в цветова гама RAL, както е опоменато в таблицата.

При поръчка могат да се изготвят и оцветени обшивки с различни качества на стоманеният лист, както и с различни разцветки в зависимост от наличността.