Размери на рулони и щрипс:

Дебелина: 

 • Плоски: 1 < S < 12 mm
 • Щрипс: S < 6mm
 • Ромбоиден- само рулони: 2.5 < S < 8 mm
 • Сълзисти - само рулони: 2 < S < 7 mm

Ширина:

 • Щрипс: 20 mm W < 2m
 • Рифел: W = 1.00, 1.25, 1.50, 1.80, 2.00 m  

Размери на листове и рифел: 

 • Дебелина 1.5 < S < 50 mm (таблица)

Ширина: 

 • S < 6 mm, 400 mm< W < 2 m
 • S > 6 mm, 1 m < W < 3 m (таблица)

Дължини:

 • S < 8 mm, 0.6 < L < 12 mmS > 8 mm, 2.0 < L < 12 m  

Тегло на метър за Ламарини и Щрипс 

 • kg/m = (Smm x Wmm x 7.85 kg) / 1000

Качества 

 • Търговски, структурни, формиращи  

Механични свойства, размери и толеранс съгласно горните стандарти

Weight per meter (Kg/m)
Thickness s(mm)

Width W(mm)
1000
1250
1500
1800


1.5
11.8
14.7
17.7
2
15.7
19.6
23.6
2.5
19.6
24.5
29.4
3
23.6
29.4
35.3
42.4
4
31.4
39.3
47.1
56.5
5
39.3
49.1
58.9
70.7
6
47.1
58.9
70.7
84.8
7
55.0
68.7
82.4
98.9
8
62.8
78.5
94.2
113.0
9
70.7
88.3
106.0
127.2
10
78.5
98.1
117.8
141.3
11
86.4
107.9
129.5
155.4
12
94.2
117.8
141.3
169.6
14
109.9
137.4
164.9
197.8
15
117.8
147.2
176.6
212.0
16
125.6
157.0
188.4
226.1
18
141.3
176.6
212.0
254.3
20
157.0
196.3
235.5
282.6
22
172.7
215.9
259.1
310.9
25
196.3
245.3
294.4
353.3
28
219.8
274.8
329.7
395.6
30
235.5
294.4
353.3
423.9
32
251.2
314.0
376.8
452.2
35
274.8
343.4
412.1
494.6
38
298.3
372.9
447.5
536.9
40
314.0
392.5
471.0
565.2
45
353.3
441.6
529.9
635.9
50
392.5
490.6
588.8
706.5


Weight per meter (Kg/m)
Thickness s(mm)

Width W(mm)
2000
2500
3000


3
47.1
4
62.8
5
78.5
98.1
117.8
6
94.2
117.8
141.3
7
109.9
137.4
164.9
8
125.6
157.0
188.4
9
141.3
176.6
176.6
10
157
196.3
235.5
11
172.7
215.9
259.1
12
188.4
235.5
282.6
14
219.8
274.8
329.7
15
235.5
294.4
353.3
16
251.2
314.0
376.8
18
282.6
353.3
423.9
20
314.0
392.5
417.0
22
345.4
431.8
518.1
25
392.5
490.6
588.8
28
439.6
549.5
30
471.0
588.8
32
502.4
628.0
35
549.5
686.9
38
745.8
40
628.0
45
706.5
50
785.0


Щрипс- всички ширини

Рулони, ламарини - всички дължини

Ламарини, стандартни размери и по пръчка