Slide До голяма степен, финалната естетика и функционалност са резултат от правилното и внимателно поставяне на облицовъчните материали и специалните довършителни части.

От момента на производство до финалните юрихи, включително всички междинни етапи на пакетиране, транспорт, складиране и монтиране е важно да се следват стъпките описани долу.
БОРАВЕНЕ - ИНСТАЛАЦИЯ

Всички продукти на нашата компания – ECOPANEL и аксесоарите се пакетират подходящо, според типа си още на мястото на производство, с цел безопасно транспортиране до зададената дестинация.

Повече детайли тук

Транспортът на продукти от завода до предвидената строителна зона обикновено се извършва по пътната мрежа чрез отворени камиони.

Не повече от 3 палета могат да бъдат наредени един върху друг и не повече от 2 реда могат да бъдат транспортирани на един курс.

За товарене на палетите се използват мотокари със 4 зъба, които са подходящи за палети с размер до 16м дължина.

Палетите се разтоварват на предвидената дестинация с пълна отговорност към получателя.

Повече детайли тук

Компанията прави всичко по силите си да подсигури отлично производстов, пакетиране и разтоварване на продукта си.

При разтоварването, трябва продуктът трябва да бъде проверен с цел уверяване че няма щети нанесени по време на транспорт.

В старанието си за постоянно подобрение на предлаганите услуги, ELASTRON S.A. желае да бъде ужедомена директно в случаи на проблеми по време на транспорт.

Повече детайли тук

Има много случаи в които пакети Ecopanel трябва да бъдат складирани в строежите за определен период от време преди да бъдат поставени. За да се подсигури запазването на техните качествае много важно следните правила да бъдат спазени:

  • Складирайте пакетите в оригиналната им опаковка, в покрита суха и проветрена атмосфера.
  • Ако това не е възможно, покрийте ги с водоустойчив материал на наклонена повърхност (40-50).
  • Често проветряване с цел предотвратяване на влагата.
  • Предпазване от директна слънчева светлина, дъжд и прах.Проверявайте често, за да сте сигурни че са в добро състояние. Времето за складиране трябва да бъде сведено до минимум.

Повече детайли тук

До голяма степен, финалната естетика и функционалност са резултат от правилното и внимателно поставяне на облицовъчните материали и специалните довършителни части.

Следват основни инструкции които трябва да бъдат спазвани по време на сглобяване на ECOPANEL.

За да започнем даденото изследване, трябва да се вземат под внимание всички свойства и спецификации на материалите които ще бъдат поставени, както и допълнителните им детайли.

Преди инсталация проверете рамките на сградата, по точно подкрепящите релси на ECOPANEL.

Много е важно облицовъчните материали да са правилно приложени , така че гредите и траверсите да са добре изравнени, с полегатост съобразена с Европейските спецификации и правила.

За рязането на панелите (което е необходимо да бъде извършено на строеж) използвайте електрическа резачка или трион. Никога не използвайте бормашина или ръчни резачки за метал. Когато сте готови с рязането внимателно изчистете и премахнете остатъчни метални стърготини.

Екипът работещ по покрива на сградата трябва да спазва всички мерски за безопасност по Гръцки и Европейски стандарт. Много е важно да се използват обувки с меки и нехлъзгави подметки.

Важността на биметална електролиза (bimetal electrolysis phenomenon) често бива подценявана. Тя се причнява от директен контакт на несъвместими материали с едновременно присъствие на влажност. Биметалната електролиза може да може да доведе до до бързо окисляване на един или повече от материалите в. За да се избегне този проблем, поставете тънка PVC мембрана между материалите.

След всеки работен ден е важно внимателно да се почиства повърхността и покриващите материали. Премахнете всички ненужни материали, като винтове, шайби и други метални части които могат да причинят корозия, окисляване, петна и др.

Повече детайли тук