SYMDECK 150 Широчина на рулона: 1500mm

Дебелина на рулона: 0,75mm ~ 1,5mm (0,02)
Покривна ширина: 840 ±5,0mm

Дълбочина на вълната : 152 ±1,5mm
Стъпка : 280 ±2mm
+