SYMDECK 100 Широчинаа на рулона: 1250mm
Дебелина на рулона: 0,75mm ~ 1,5mm (±0,02)
Покривна ширина: 825 ±5,0mm

Дълбочина на гофрата
: 100 ±1,5mm
Стъпка: 275 ±2mm
+