ELASTRON GROUP

ЕЛАСТРОН Груп еволюира от динамичните отпечатъци на групата „А. Калпинис – N.SIMOS“ и сега е лидер в стоманодобивната и преработвателната промишленост в Гърция. Сегашната позиция на компанията е придобита благодарение на непрестанните усилия на екипът ни, да произвежда продукти с високи стандарти, които днес съставляват основния стълб на който се гради растежа на групата.
С вече над 50 години присъствие в стоманодобивната промишленост, ние се стремим към все по-голям пазарен дял и подготвяме нашият инвестиционен план, с цел да установим присъствието си извън гръцките граници.
Пазарите в страните от Югоизточна Европа и Балканите са подходяща почва за развитието на нашите дейности, благодарение на процъфтяващата и интензивна строителна дейност, развиваща се в региона.
The ELASTRON Group, се възползва от своя опит и технически познания, за да разшири дейността си на пазара със сила и сигурност, осигурени от широката мрежа от клиенти и дългосрочните взаимоотношения между доставчиците си.