Осигуряването на условия за безопасност на работното място от висок стандарт е приоритет на ELASTRON Steel Service Center. Нашите работници са запознати с факта, че всички необходими инспекции са преминати и всички мерки за сигурност са предприети, с цел подсигуряване на сградите, машините и оборудването, гарантиращи безопасна работна среда за всички.
Мерките за сигурност, предприети от компанията за изграждането на една полезна и безопасна работна среда включват:

  • Техник отговорен за безопасността на апаратурата и лекарско лице, които са готови да помогнат при спешни случаи на територията на компанията
  • Работниците ни получават редовни обучения за указване на първа помощ
  • Всички сгради са с инсталирана съвременна противопожарна система и пълна противопожарна екипировка
  • Всички работни зали са изградени, така че да функционират съобразено със законодателството и наложените регулации
  • Работниците ни постоянно биват обучавани по въпроси свързани със здраве и безопасност
  • Редовни провеждане на тестове и инспекции с цел проверка ефективността на нашите системи за сигурност.

Уважението към служителите е съществено в ELASTRON Steel Service Centers. Именно затова свеждането до минимум на всяка една възможност за инцидент и осигуряването на работна среда, която уважава здравето, безопасността и личността на всички работници е наша ценност, която не подлежи на обсъждане.