ЕЛАСТРОН А.Д е световно призната за продукция и търговия с висок клас стоманени продукти и термопанели (composite isolated panels) с присъствие и в местния и в международния пазар. Целейки се в развитие и рентабилност в една силно конкурентна среда, политиката за околна среда и качество на компанията се състои от следните приниципи:

1. Иновация, която е в основата на компанията

2. Постоянно подобрение в сферата на:

 • Имиджа на компанията на пазара – от начина по който рекламираме нашите продукти, до отношението ни към нашите клиенти
 • Развитието на продукти, търсени на пазара
 • Процеса на производство на нашите продукти и нашите вътрешни процедури
 • Участието на персонала ни в стабилното подобряване на ЕЛАСТРОН А.Д и на продукцията и развитието ни с цел преднина пред конкуренцията

3. Стремеж към

 • Постоянно подобрение и избягване на замърсяване на околната среда
 • Съответствие с приложени законни и морални изисквания свързани с природосъобразните задължения, които ELASTRON S.A. е приела

4.Производство на достатъчно количество продукт за покриване на изискванията на пазара.

5. Отлично отношение към клиентите ни и техния персонал.

6. Добри професионални и лични отношения между персонала и партньорите осигуряват приятелска работна среда

7.Отдаденост на постоянно наблюдение на всичките си вътрешни процедури както е полагаемо по Integrated (Quality & Environmental) Management System в съответствие с EN ISO 9001 и EN ISO 14001.

8. Политиката на компанията е документирана, имплементирана, поддържана и разглеждана за нейната пригодност. Също така се обсъжда с всички служители и е публично достъпна

В ЕЛАСТРОН А.Д, гореспоменатите принципи се постигат чрез:

 • Наблюдение от страна на мениджърите за оценяване на природосъобразни и полезни за здравето фактори, взимайки под внимание нуждите на местното общество
 • Мотивиране на служителите на ЕЛАСТРОН А.Д
 • Назначаване на нови кадри, базирано на специфични качествени критерии
 • Предлагане на регуларни обучения на всички служители
 • Провеждане на чести вътрешни мийтинги, целящи обмен на опит между служители на ELASTRON SA
 • Непрекъсната проверка и оценка на клиентско удовлетворение
 • Непрекъснати изправителни действия поради забележки от клиенти, грешки, проблеми и слабости на компанията, на които се гледа като възможност за подобрение на производителността
 • Винаги имплементирайки предпазни действия, целящи да елиминират потенциални грешки. Така разходите на компанията от подобни проблеми се свеждат до минимум и компанията демонстрира нейната надеждност, функционалност и потенциал
 • Производство на продукти необходими за покритието на маркетинговите изисквания и нуждите на клиентите