Slide Обшивките са изработени от стоманени листове със същите качествени спецификации като
ECOPANEL стоманени панели.
ОБШИВКИ