ПРОФИЛИ EL Σ Подходящи за стенни и таванни надлъжни подпори.

Подходящи за настилка (използват се например за композитни бетонни плочи, ламарини или MDF)
.

Възможни са различни конфигурации (единични, двойни, тройни или множество профили свързани с "ръкав").
СИГМА профилите са налични и във всякакви размери позволяващи те да бъдат транспортирани. Доставят се на пачки.
Профилите са маркирани по образец от предоставената скица.
+