ТРАПЕЦОВИДЕН ЛИСТ ΕL T39/896 Трапецовиден лист: 1250mm
Дебелина на рулона: 0,4mm ~ 1,25mm (±0,02)
Покриваща площ: 896 ±5,0mm
Дълбочина на профила: 39 ±1,0mm
Височина: 128 ±1mm
+