ТРАПЕЦОВИДЕН ЛИСТ EL T35/1100 ТРАПЕЦОВИДЕН ЛИСТ EL T35/1100 Трапецовиден лист: 1250mm
Дебелина на рулона: 0,5mm ~ 1,25mm (±0,02)
Покриваща широчина: 1100 ±5,0mm
Дълбочина на гофрата: 34 ±1,0mm
Височина: 275 ±2mm
+