ТРАПЕЦОВИДЕН ЛИСТ EL T40/1000 Трапецовиден лист: 1175mm
Дебелина на рулона: 0,4mm ~ 0,8mm (±0,02)
Покриваща площ: 1000 ±5,0mm
Дълбочина на гофрата: 39 ±1,0mm
Височина: 333,33 ±2mm
+