ТРАПЕЦОВИДЕН ЛИСТ EL T50/1000 Широчина на рулона: 1250mm
Дебелина на рулона: 0,5mm ~ 1,25mm (±0,02)
Покриваща площ: 1000 ±5,0mm
Дълбочина на гофрата: 48,5 ±1,0mm
Дълбочина на профила: 250 ±2mm
+